Tiedoitteet- Jäsenmaksulomake 2018 on ladattavissa tästä

-Lohtajan Kalastajainseura on vuokrannut Metsähallitukselta rantavedet Vattajanniemeltä, samalla hoitovelvoite siirtyi seuralle. Luvat saa seuralta eikä enää Metsähallitukselta.

-rantapyynnissä
verkkojen pienin silmäkoko on 50mm

                       

                                Pääsivulle